zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku