zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Darcovia, ktorí finančne prispeli a podporili aktivity OZ Zdravé očko

Darcovia, ktorí finančne prispeli a podporili aktivity OZ Zdravé očko

  • Mgr. Vladimír Škarba (Zvolen)
  • Edita Berkešová (Banská Bystrica)

ďakujeme

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization