zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Darcovia, ktorí finančne prispeli a podporili aktivity OZ Zdravé očko

Darcovia, ktorí finančne prispeli a podporili aktivity OZ Zdravé očko

  • Mgr. Vladimír Škarba (Zvolen)
  • Edita Berkešová (Banská Bystrica)
  • PaedDr. Katarína Babičová (Piešťany)
  • Pharm. Dr. Anna Dlhopolcová (Zvolen)
  • Ing. Milan Tadial CSc. (Detva)
  • Mária Tadialová (Detva)
  • Valéria Hanzelyová (Partizánske)
  • Peter Babka (Predajná)
  • AUTO CAR – BB, s.r.o. (Zvolen)
  • Slavka Šulajová (Banská Bystrica)

ďakujeme

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization