zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Fotogaléria

Štvorlístok deťom 2014


Štvorlístok deťom 2012

Aj v roku 2012 sa Zdravé očko spojilo s občianskym združením Štvorlístok deťom a zabezpečilo pre všetky deti v letnom tábore vyšetrenie zraku a bezplatné odovzdanie nových okuliarov. Pre podrobnejšie informácie viď sekcia Sprievodné akcie.

Mikuláš v škôlke

6.12.2011 zavítal do Špecializovanej očnej škôlky v Banskej Bystrici Mikuláš. Okrem sladkostí priniesol deťom aj nový televízor, za ktorý ďakujeme LIONS CLUBu LEA Banská Bystrica.

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization