zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku
zdravé očko

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization