zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Korekcia refrakčných porúch

Hyperopia

Hyperopia je najčastejšou refrakčnou chybou u detí do 10 rokov.
 
U všetkých novorodencov narodených v termíne sa vyskytuje malá hyperopia do +2D, ktorá počas prvých rokov života vymizne.

Pri hyperopii nad 3D je korekcia nevyhnutná u detí starších ako rok, pre vysoké riziko vývoja strabizmu ( škúlenia ) a amblyopie ( tupozrakosti ).
Pri hyperopii nad 5D je vhodná korekcia už od 6 mesiacov veku.

Odporučuje sa plná korekcia, to je plná hodnota refrakcie nameranej v cykloplégii ( po vyradení akomodácie kvakami), len pri obojstrannej hyperopii nad 4D je vhodná okuliarová korekcia o 1D menšia ako je nameraná hodnota refrakcie.

Astigmatismus

Astigmatizmus menší ako 2D u detí do 4 rokov, ktorý sa nespája so sférickou chybou a znížením videnia sa nemusí korigovať. Postupne s vekom sa tento typ astigmatizmu zvyčajne znižuje a mizne. V opačnom prípade by sa mal korigovať po 4 roku života.

Anizometropia

Anizometropia (rozdielna lomivosť očí) nad 1D môže viesť k amblyopii. Každú anizometropiu je treba korigovať. Pri rozdieloch väčších ako 3D je okuliarová korekcia nemožná a stav sa rieši kontaktnou šošovkou.

Myopia

Myopia. Nedonosené deti bývajú myopické. Ťažká myopia sa objavuje už vo včasnom detstve,  je výrazne progresívna a spojená s ťažkými zmenami na sietnici. Stredná myopia začína v staršom (školskom) detskom veku, máva progresiu asi 0,5 D ročne. Nízka myopia vzniká v dospelosti, má miernu progresiu asi do 30 rokov veku.

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization