zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Nové možnosti skríningu refrakčných porúch v detskom veku

Po realizácii pilotného projektu záchytu refrakčných porúch v detskom veku v školskom roku 2009/2010 bol ŠN Oftal zakúpený prístroj Plusoptix , čo umožnilo rozšíriť skríning v šk. roku 2010/2011 nielen na území mesta Banská Bystrica, ale aj v okresoch Banská Bystrica a Brezno. O výsledkoch sme informovali  na bilaterálnom pedooftalmologickom kongrese v Bratislave a v článku, ktorý bol publikovaný v abstraktách kongresu.

K projektu Zdravé očko sa pripojila aj Detská očná ambulancia MUDr. Ábelovskej vo Zvolene, ktorej zakúpil prístroj Plusoptix Lions klub vo Zvolene a od mája 2011 vykonáva skríning v okrese Zvolen.


Stiahnite si článok Nové možnosti skríningu refrakčných porúch v detskom veku

Stiahnite si prílohu vo formáte .PDF (0,05 MB)

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization