zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Podporte projekt Zdravé očko a darujte 2% z dane

Podporte projekt Zdravé očko

Podporiť naše aktivity môžu všetci naši priaznivci, klienti a organizácie či už formou peňažného alebo vecného daru alebo osobnou aktivitou pri napĺňaní predmetu činnosti združenia. Naše združenie môže byť príjemcom 2% príspevku z daní súkromných aj právnických osôb.

Bankové spojenie občianskeho združenia Zdravé očko : Tatra banka a.s., číslo účtu: 2628099703/1100

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2% Z DANÍ:

Občianske združenie Zdravé očko
Spojová 25, 974 04  Banská Bystrica
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 45018421


Tu si stiahnite si aktuálny formulár na poukázanie 2% z daní

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization