zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Pracovné listy pre tupozraké deti

Milí rodičia, milí pedagógovia MŠ

pri preventívnom vyšetrení zraku detí počas ich pobytu v MŠ pomocou prístroja PLUSOPTIX meriame lomivosť a postavenie očí. Ak zistíme poruchu lomivosti alebo postavenia očí, zanecháme pre rodičov výsledok vyšetrenia a kontakt na najbližšiu detskú očnú ambulanciu, ktorú by mali so svojim dieťaťom čím skôr navštíviť. Informáciu o poruche zraku dieťaťa bude mať aj jeho pedagóg v MŠ a môže nám pomôcť v efektívnej prevencii a liečbe tupozrakosti, tým že bude sledovať, aby v krátkom čase dieťa začalo nosiť okuliare, oklúzor a dozrie na ich správne využitie.

Zrakové funkcie sa u detí budujú do 6 rokov veku. Len včasný záchyt a správna korekcia zrakovej poruchy v detskom veku sú prevenciou tupozrakosti alebo škúlenia. Možno Vám nie je celkom jasné, čo to je tupozrakosť – preto Vám to chceme vysvetliť a súčasne Vám chceme dať aj návod, akým spôsobom môžete lekárovi pomôcť pri liečení tejto choroby.

Tupozrakosť znamená zníženie ostrosti zraku jedného oka, pričom na samotnom oku nebadať žiadne zmeny. Pokles ostrosti zraku môže byť rôzneho stupňa – od ľahkého zníženia až po praktickú slepotu. Príčinou tupozrakosti je najčastejšie škuľavosť alebo väčšia chyba lomivosti jedného oka (refrakčná porucha). Dôležité je, že tupozrakosť sa dá liečiť.
U detí vo veku 2-4 roky je možné vo väčšine prípadov tupozrakosť celkom vyliečiť. U 5-6 ročných detí sa dajú dosiahnuť tiež veľmi dobré výsledky. Keď sa však s liečbou začne až v školskom veku, je nádej na úspech veľmi malá a veľmi často neprimeraná vynaloženému úsiliu zo strany pacienta a lekára. Ak chcete, aby sa Vaše dieťa z tupozrakosti vyliečilo, aby dobre videlo obidvoma očami, musíte prísť na vyšetrenie včas a presne dodržiavať pokyny lekára.
Taktiež musíte dbať na to, aby dieťa predpísané okuliare stále nosilo. Aby ich nosilo rado, musia mať vhodný rám, ktorý ani netlačí ani nepadá a sklá okuliarov musia byť vždy čisté.
Vlastná liečba tupozrakosti spočíva v oklúzii, t.j. zakrývaní lepšie vidiaceho oka, takže dieťa je prinútené pozerať sa okom tupozrakým. Tým sa jeho videnie postupne zlepšuje a približuje sa k norme.
Oklúziu možno robiť rôznym spôsobom. V minulosti sa najčastejšie používali oklúzory z umelých hmôt, ktoré dieťa dostalo na predpis lekára v očnej optike. Tam oklúzor prispôsobil tváričke dieťaťa a rámu okuliarov. V súčasnosti sa najčastejšie používa špeciálna náplasť, ktorou sa prelepí lepšie oko. Pri tomto spôsobe máme väčšiu istotu, že sa dieťa pozerá skutočne iba tupozrakým okom a nie nad oklúzorom alebo pod ním a tupozrakosť sa upravuje rýchlejšie. Predpísaný čas / dĺžku trvania/ oklúzie treba prísne dodržiavať. Spočiatku sa oklúzor dáva väčšinou na celý deň, nesmie sa odložiť ani na chvíľu. Ak rodičia nie sú v tomto smere dosť prísni a dôslední, liečenie sa neúmerne predlžuje sa stráca sa drahocenný čas, v ktorom je tupozrakosť liečbe prístupná.
Často sa stáva, že sa takto premárni celé obdobie predškolského veku a dieťa nevyliečené alebo nedoliečené začne chodiť do školy. Vtedy je už obyčajne na liečenie tupozrakosti neskoro, lebo táto je už upevnená. Tupozrakosť, ktorá sa vo veku 4 rokov vylieči za niekoľko mesiacov, vyžaduje u školáka podstatne dlhší čas liečenia - rok, dva, aj viac. Okrem toho oklúzia lepšieho oka prekáža deťom v plnení ich školských povinností. Keď dieťa chce pekne napísať úlohu, jednoducho oklúzor zloží. Nemalú úlohu hrá aj to, že čím je dieťa väčšie, tým viac sa za oklúzor hanbí. Preto je veľmi dôležité začať s liečbou včas a to tak, aby tupozrakosť bola vyliečená ešte v predškolskom veku.

Vhodnou pomôckou pri liečbe tupozrakosti sú tieto pracovné listy. Predstavujú súbor cvičení, ktoré pomáhajú postupne rozvíjať zrakové funkcie každého dieťaťa. Je možné pracovať s nimi doma i počas pobytu dieťaťa v materskej škole. Na spestrenie cvičení možno používať aj niektoré hračky, ktoré sa bežne dostanú kúpiť v hračkárskych obchodoch, ako napr. rôzne skladačky, stavebnice, perličkové mozaiky, návlekové hry a pod.

Pracovný list (1)

Stiahnite si prílohu vo formáte .PDF (0,11 MB)

Pracovný list (2)

Stiahnite si prílohu vo formáte .PDF (0,11 MB)

SÚBOR CVIČENÍ PRE TUPOZRAKÉ DETI

I. Vypichovanie

Vypichovanie je jedna z prvých a najúčinnejších metód pre cvičenie tupozrakého oka. Dieťa rôznymi nástrojmi vypichuje body nakreslené na linke. Neskoršie vypichuje predkreslený obrázok.Kontúry obrázku sa postupne kreslia stále jemnejšie, slabšie. Viď. Obr. 1

II. Prekresľovanie

Dieťa prekresľuje ceruzkou na priesvitnú fóliu alebo polopriesvitný papier. Farebnou ceruzkou po nakreslenej čiare alebo štetcom a vodovými farbičkami. Spočiatku dáme prekresľovať obrázky jednoduchšie, neskôr zložitejšie – podľa individuálnej vyspelosti dieťaťa. Viď. obr. 2, 6.

III. Práca na linke

Pri tomto cvičení je dieťa nútené sledovať linku a tým sa sústrediť na určitý úsek. Na predkreslenú čiaru dieťa maľuje rôznymi farbami napr. korále alebo iné obrazce, ktoré musia byť presne na linke, na to treba dieťa opakovanie upozorňovať. Na spájanie dvoch liniek, maľujeme dážď, oblúčky, striešky, vajíčka a pod., je vhodné použiť linkované listy, aké používajú deti na písanie v 1. ročníku ZŠ. Vopred vystrihnuté rôzne tvary z farebného papiera sa naliepajú na linku, taktiež možno zostavovať rôzne obrazce a ornamenty, hviezdičky, lístky a pod. Viď obr. 7, 8, 9.

IV. Vystrihovanie a zostavovanie nalepovaním

Treba vopred pripraviť rôzne obrazce a diely, ktorá dieťa k zostavovaniu použije, a to z tuhšieho papiera / aj farebného/, prípadne zvyškov látky, plsi a pod. Obrazce sa vystrihujú a nalepujú na papier alebo iba k sebe prikladajú. Môžu sa zostavovať rôzne domčeky, kvety, vázy, zvieratká, vlajky, lode, motýle a pod. K zostavovaniu možno použiť farebné pohľadnice a to vždy dve rovnaké: jedna zostane ako predloha, druhú rozstriháme na niekoľko dielov a z tých potom dieťa zostaví pôvodnú pohľadnicu.

V. Vyplňovanie plochy vymaľovaním

Dieťa musí pozorne sledovať okrajovú linku a nepretiahnuť cez ňu. Plochu môže vyplňovať farebnými ceruzkami, vodovými alebo temperovými farbami. Najskôr začíname s väčším a jednoduchšími obrázkami a postupne prechádzame k obrázkom menším a členitejším. Viď. obr. 3, 4, 5, 10, 11, 12.

VI. Fixácia na body

Na papier nakreslíme niekoľko bodov, ku ktorým potom dieťa prikresľuje rôzne obrazce a vytvorí tak napr. kvety na lúke, vo váze, alebo iba jednoducho body navzájom pospája. Viď. obr. 8.

VII. Vyšívanie

Dieťa vyšíva na papier alebo na látku. Na papier vopred vypicháme dierky, ktoré potom dieťa musí hľadať a prešívať tupou ihlou s farebnou niťou. K vyšívaniu na látke je vhodná kanava alebo hrubé plátno. Tento spôsob je vhodný iba u väčších a vyspelejších detí. Je veľmi účinný, pretože núti k pozornosti, lebo dierky sú malé a blízko seba. Okuliare, oklúzor, presné dodržiavenie pokynov lekára a pomocné pleoptické cvičenie, ako sme tu popísali, sú veľmi účinným prostriedkom liečby tupozrakosti.

Názov projektu: Zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku u detí
Koordinátor projektu: Ing. Stanislav Ondrejka
Pracovné listy pre tupozraké deti
Vydalo: OZ Oftal, Banská Bystrica, 2011
Text: MUDr. Helena Šváčová CSc, MUDr. Marta Ondrejková PhD,
Grafický návrh:
Vydanie I, náklad:
Vytlačili:

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization