zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Projekt podporili

OFTAL s.r.o. - Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológie vo Zvolene

Fann parfumerie

OKBplus, a.s.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization