zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Sponzoring

Ďakovný list - sponzoring 13. ročníka Celoslovenských zimných hier sluchovo postihnutých


Stiahnite si prílohu vo formáte .PDF (1,52 MB)

Návrat na zoznam

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization