zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Sprievodné akcie

Štvorlístok deťom

Občianske združenie Štvorlístok deťom vzniklo v apríli 2008. Jeho predstaviteľmi sú Patrik Herman (moderátor Televízie Markíza) a Vladimír Maňka (poslanec Európskeho parlamentu a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja). V minulosti ich spojil letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín, siroty, polosiroty a týrané deti, ktorý každoročne v rekreačnom zariadení na priehrade Môťová pri Zvolene organizovala Nadácia Markíza (1999-2004). Vladimír Maňka bol v tom čase primátorom mesta Zvolen, Patrik Herman hlavným vedúcim tábora, v ktorom sa každoročne v priebehu mesiaca júl odrekreovalo vyše 300 detí z celého Slovenska.

Tento projekt medzičasom zanikol. Nezanikli však priateľské vzťahy, záujem desiatok nadšencov, ani myšlienka. Podnetom pre založenie Občianskeho združenia Štvorlístok deťom bola práve snaha túto myšlienku zachrániť. S podporou priateľov, podnikateľov, starostov i primátorov, predstaviteľov štátnej správy, verejnosti a mnohých ľudí s veľkým srdcom sa podarilo nadviazať na túto skvelú tradíciu, a tak každé leto víta Zvolen desiatky detí z celého Slovenska. 

Naším cieľom je aspoň na chvíľu vymaniť tieto deti z prostredia smútku, nedostatku a problémov. Aby zabudli na smutné zážitky z tragických udalostí v rodine (na úmrtie rodičov, súrodencov či týranie), na dospelácke povinnosti (na manuálnu prácu v snahe zlepšiť sociálnu situáciu rodiny či starostlivosť o zdravotne postihnutého rodiča), na sociálne pomery (na staré a obnosené oblečenie a obuv, kritickú striedmosť v stravovaní a pod.) a ukázať im, že život môže vyzerať aj inak. Budeme radi ak sa k nám pridáte a pomôžete nám pripraviť pre ne spoločne krásne prázdniny.

O tábore

Tento rok sa tábor uskutočnil v dvoch týždenných turnusoch od 3.júla do 17.júla 2011. Nádherné prázdniny prežilo 160 detí z celého Slovenska.

Základnou podmienkou účastí detí je sociálna odkázanosť rodiny, v ktorej dieťa žije, alebo nepriaznivá situácia v rodine (sirota, polosirota, výrazne narušené rodinné vzťahy alebo mimoriadna udalosť v rodine). Deti sú vo veku 9-14 rokov. Vyberajú ich starostovia a primátori miest a obcí v spolupráci s riaditeľmi škôl. Pre dieťa je tábor zároveň odmenou napríklad za reprezentáciu školy či obce. Myšlienkou tohto projektu je pripraviť krásne prázdniny pre deti z rodín, ktoré by si to vzhľadom na svoju sociálnu a finančnú situáciu inak nemohli dovoliť. Deti majú celý pobyt v tábore zdarma (vrátane stravy, ubytovania a ďalších výdavkov).

V rámci možností nadácia pomáha deťom aj po materiálnej stránke (kúpou oblečenia, obuvi, hygienických a školských potrieb). Vďaka podpore OFTALu- Špecializovanej nemocnice v odbore oftalmológia vo Zvolene- bolo pre všetky deti zabezpečené kompletné očné vyšetrenie vrátane bezplatného odovzdania nových okuliarov. Veľa užitočných vecí a darčekov prinášajú priamo do tábora mnohí starostovia a podnikatelia.

Program tábora zabezpečuje hlavný vedúci tábora Patrik Herman so svojimi kolegami. Súčasťou realizačného tímu sú lekári, záchranári a psychológovia. Rovnako ako vedúci počas celej prípravy a priebehu tábora pracujú bez nároku na akúkoľvek odmenu. Vo svojom voľnom čase a nad rámec svojich služobných povinností sa deťom o nezabudnuteľné zážitky starajú aj desiatky príslušníkov polície, ozbrojených síl, hasičského zboru a záchranárov.

K najväčším zážitkom detí patrí jazda s hasičmi na motorových člnoch po priehrade, ukážka práce záchranárov, návšteva kukláčov či výlet do kasární. Deti sa stretávajú s mnohými známymi tvárami z televíznej obrazovky. Do tábora už zavítali Zuzana Smatanová, Kuly so skupinou Desmod, Igor Timko so skupinou No name či Twins-ky. Každoročne prídu deti zabaviť šermiari zo skupiny historického šermu Ricasso či Majster N.

Fotogaléria

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization