zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Úvod

Vážení priatelia,

vítame Vás na stránkach projektu Zdravé očko. Ide o projekt včasného záchytu zrakových porúch u detí predškolského veku  s cieľom prevencie vzniku tupozrakosti a škúlenia pre nepoznanú zrakovú poruchu. 
Zdravé očko je bezplatný, charitatívny projekt, ktorý sa realizuje pre naše deti vďaka počiatočnej iniciatíve, obetavosti a nadšeniu tímu lekárov a sestier Očnej kliniky Oftal, finančnej podpore partnerov projektu a vďaka spolupráci ostatných očných lekárov a pedagógov v materských školách s ktorými spolupracujeme.
Na našich stránkach Vám prinášame základné informácie o projekte, o refrakčných poruchách, tupozrakosti, škúlení, o ich prevencii a možnostiach liečby.
Sme veľmi radi, že sa nám darí získavať pre tento projekt stále širšiu podporu, ktorá dovoľuje jeho rozširovanie a dúfame, že sa nám podarí presvedčiť zdravotné poisťovne na Slovensku a MZSR o jeho dôležitosti a užitočnosti a bude zaradený medzi preventívne projekty, čo zaistí jeho rozšírenie na územie celej SR a trvalé  udržanie v činnosti.

MUDr. Marta Ondrejková, PhD., hlavná odborníčka pre oftalmológiu a detskú oftalmológiu MZSR

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization