zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Včasný záchyt porúch zraku u detí

Zrakové funkcie sa u detí budujú od narodenia do 6 až 8 rokov veku.
Stav zrakových funkcií významne vplýva na intelektuálny vývoj dieťaťa. Včasný záchyt, správna korekcia a liečba zrakovej poruchy je dôležitým predpokladom zdravého intelektuálneho vývoja dieťaťa a jeho plnohodnotného uplatnenia v dospelosti.
Tupozrakosť sa vyskytuje až v 2% populácie. Často sa zistí u detí až v školskom veku, kedy zostáva trvalá a môže byť príčinou spomaleného intelektuálneho vývoja.
Prevencia a liečba tupozrakosti je najúčinnejšia do veku 7 rokov, preto je dôležitý včasný záchyt refrakčnej poruchy alebo škúlenia v predškolskom veku, správna korekcia a liečba, ktorej dôležitou súčasťou je spolupráca rodičov a vychovávateľov detí.

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization