zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Zoznam škôlok zapojených do projektu v roku 2011

Počet vyšetrených detí: 3632
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 545 (15%)

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2011


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPočet detí s pozitívnym výsledkom
Družby 316.03.117016
Tulská 2517.03.116318
Andrašovana 44 Jakubská cesta 7718.03.11344
P. Jilemnického 821.03.11539
Horná 22 9.mája22.03.1157 7
Karpatská 3 23.03.11486
Lazovná 3224.03.11456
Magurská 14 Odbojárov 928.03.11458
Radvanská 2629.03.114810
Rudlová Radvanská 2630.03.11346
Na starej tehelni 701.04.1151 4
Tatranská 6304.04.1153 8
Sásovská cesta 21 Tatranská 6305.04.11535
Nová 206.04.115813
Strážovská 307.04.11484
Kremnička 22 Strážovská 308.04.11487
Buková 2211.04.11223
Šalgotarjánska 512.04.1148 8
Radvanská 2813.04.115310
Radvanská 2814.04.1157 7
Na Lúčkach 215.04.1142 4
Na Lúčkach 218.04.1136 3
Senická cesta 82 Karpatská 319.04.1134 5
Slnečná 34 Magurská - Fantázia20.04.1131 3
Prof. Sáru 326.04.1132 5
Cesta k nemocnici 3727.04.11438
Cesta k nemocnici 3728.04.1128 6
29.08.1429.04.1148 4
Spolu1282197

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ Brezno a okolie za rok 2011


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPočet detí s pozitívnym výsledkom
Brezno, B. Němcovej24.05.1139 8
Valaská, Švermova 824.05.1180 3
Brezno Dr.Clementisa 326.05.117112
Brezno, Hradby 931.05.1180 5
Brezno, Školská 531.05.1119 2
Podbrezová, Štiavnička 32 7.6. 201129 4
Nemecká, Školská 35 7.6.201149 7
Brezno,Nálepkova 50 8.6.20117812
Podbrezová, Kolkáreň 40 14.6.201130 6
Podbrezová-Lopej14.06.1117 1
Čierny Balog - Dobroč16.06.1135 4
Čierny Balog , Hlavná 24916.06.1136 9
Michalová, Hrable 121.06.1117 5
Pohronská Polhora21.06.1135 9
Braväcovo24.06.1116 4
Bacúch24.06.1117 4
Beňuš24.06.1122 3
Dolná Lehota28.06.1114 5
Heľpa30.06.1145 15
Vaľkovňa30.06.1115 8
Polomka 6.7.201123 3
Závadka n/Hronom 6.7.201123 4
Šumiac12.07.1123 9
Medzibrod14.07.1117 5
Mýto p/Ďumbierom14.07.11 9 1
Spolu 793 141

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ Banská Bystrica-okolie za rok 2011


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPočet detí s pozitívnym výsledkom
Čerín 5707.09.11210
Ľubietová 4, BB07.09.11326
Hiadeľ 14, BB07.09.1181
Brusno, Školská 622 08.09.11404
Malachov, BB13.09.11279
Harmanec13.09.11183
Staré Hory13.09.11214
Podkonice 16.09.1191
Slov. Ľupča16.09.11655
Králiky20.09.11100
Tajov20.09.11154
Priechod22.09.11244
Selce22.09.11282
Poniky27.09.11388
Hrochoť27.09.11270
Badín28.09.11354
Vlkanová28.09.11255
Spolu:44360

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Štiavnicii za rok 2011


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPočet detí s pozitívnym výsledkom
Banská Belá05.10.11366
Podhorie05.10.1191
Svätý Anton06.10.11232
Ilija06.10.11143
Ul. 1. mája11.10.11577
Mierová 213.10.11306
Nám. Pad. Hrdinov 13.10.11212
BŠ, Dolná ružová 2220.10.11264
Spolu:21631

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ – Žiar n/Hronom a okolie za rok 2011


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPočet detí s pozitívnym výsledkom
Kremnica18.10.11576
Trnavá Hora 25.10.114110
Hronská Dúbrava25.10.11132
Stará Kremnička25.10.11294
Ihráč28.10.11111
Bartošová Lehôtka28.10.11145
Jastrabá28.10.11121
Sklené Teplice02.11.11132
Ladomerská Vieska02.11.11184
Lovčica Trubín04.11.11296
Lovča04.11.11211
Lutila04.11.11121
Hliník n/Hronom08.11.11519
Lehôtka pod Brehmi08.11.11161
Horná Ždaňa10.11.1171
Dolná Ždaňa10.11.11173
Prochoť10.11.11132
Vyhne14.11.11252
Bzenica14.11.11214
A. Kmeťa22.11.11368
Prestavlky16.11.11201
Kremnica22.11.11403
Kunešov22.11.11130
Spolu:52977


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPočet detí s pozitívnym výsledkom
Dr. Janského 813.12.11498
Sládkovičova 115.12.11788
Rázusovej 620.12.11744
Spolu:20120

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ Žarnovica a okolie za rok 2011


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPočet detí s pozitívnym výsledkom
Hodruša-Hámre25.11.11212
Voznica25.11.11131
Rudno n/Hronom25.11.11150
Žarnovica,Sládkoviča29.11.116910
Ostrý Grúň01.12.11223
Hrabičov01.12.11122
Horné Hámre01.12.11161
Spolu:16819

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization