zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Zoznam škôlok zapojených do projektu v roku 2013

Počet vyšetrených detí: 1459
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 112 (7,7%)

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2013


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPozitívny výsledok
počet%
Tatranská 6321.03.132300
Karpatská 326.03.1335514,2
29.08.1427.03.1349510,2
Karpatská 303.04.133139,6
29.08.1405.04.1330413,3
Tr. SNP 7709.04.132129,5
Magurská 1411.04.1333618,8
Odbojárov 916.04.132700
Radvanská 2818.04.1359610,1
Sásovská cesta 2123.04.1347510,6
Magurská 1424.04.133538,5
Radvanská 2630.04.134100
Sásovská cesta 2102.05.134449
Radvanská 2607.05.135036
Cesta k nemocnici 3709.05.134349,3
Andrašovana 4414.05.131317,6
Radvanská 2816.05.134824,1
Prof. Sáru 323.05.132114,7
Lazovná 3227.05.1335514,2
Lzazovná 3230.05.133812,6
09.05.2604.06.134124,8
Cesta k nemocnici 3706.06.134324,6
Horná 2211.06.133438,8
Na Lúčkach 213.06.1334411,7
Prof. Sáru 318.06.133326,06
Na Lúčkach 220.06.123600
Senická cesta 8225.06.1316531,2
Kremnička 2226.6201326311,5
Tulská 2510.09.132428,3
Tulská 2517.09.131715,8
Malachov01.10.1336411,1
Jakubská cesta10.10.131715,8
Nemčianská cesta 13017.10.1330310
Selčianská cesta 11422.10.132129,5
Selčianská cesta 11425.10.132400
algotarjánska 529.10.133239,3
algotarjánska 507.11.134636,5
Jilemnického 814.11.1330310
Jilemnického 819.11.132015
Družby 326.11.135135,8
Nová 227.11.134524,4
Družby 312.12.134812
Nová 217.12.133226,2
Spolu:14591127,67

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization