zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Zoznam škôlok zapojených do projektu v roku 2014

Počet vyšetrených detí: 1158
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 50 (4,3%)

Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPozitívny výsledok
počet%
Magurská 1414.1.201434411,7
Tatranská 6316.1.20143538,5
Karpatská 321.1.201434411,7
Magurská 1423.1.20143800
Tatranská 6328.1.2013712,7
Karpatská 36.7.20142000
Tajovského 512.2.20142300
Strážovská 326.2.20143126,4
Strážovská 34.3.20145400
Rudlová, Odbojárov 911.3.20142600
Sásovská 2120.3.20144900
Sásovská 2125.3.20144324.6
Badín1.4.20143226,2
Cesta k nemocnici8.4.20143900
Prof. Sáru 323.4.20141600
Prof. Sáru 329.4.20142400
Andrašovana 446.5.20141600
Radvanská 2813.5.20144000
Radvanská 2820.5.20143412,9
Radvanská 2827.5.20143538,5
Tr. SNP 7712.6.201424312,5
Ul. 29.augusta č. 1417.6.20143326,06
Ul. 29. augusta č. 1424.6.20143412,9
Senická cesta 8210.9.20142229,09
Tulská 2518.9.20144712,1
Tulská 2524.9.20144824,1
Na Lúčkach 22.10.20142627,6
Na Lúčkach 29.10.20142713,7
Nová 221.10.20143400
Nová 228.10.20142129,5
Nová 24.11.20142400
Jakubská cesta11.11.20142500
Nemce18.11.20142713,7
Horná 2226.11.20142129,5
Lazovná 323.12.20143725,4
Malachov10.12.201423521,7
Lazovná 3216.12.20142528
Spolu:1158504,31

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization