zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Zoznam škôlok zapojených do projektu v roku 2015

Počet vyšetrených detí: 979
Počet detí s pozitívnym výsledkom: 37 (3,7%)


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPozitívny výsledok
počet%
9. mája 2620.1.20153538,5
9. mája 2622.1.20152428,3
Družby 312.2.20153313
Družby 324.2.201534411,7
Družby 35.3.20153512,8
Odbojárov 912.3.20152300
Komunitné centrum, ZV 18.3.201511218,1
Tajovského 524.3.20152713,7
Karpatská 39.4.20153326
Karpatská 316.4.20153026,6
Prof. Sáru 323.4.20153412,9
Prof. Sáru 330.4.20153625,5
Montessori5.5.20152414,1
Tatranská 6312.5.20152900
Magurská 1428.5.20153213,1
Magurská 144.6.20153100
Andrašovana11.6.20151200
Králiky16.6.20151915,2
Kremnička24.6.20152713,7
Senická cesta14.9.20151900
Cesta k nemocnici22.9.20154400
Cesta k nemocnici 29.9.20153612,7
Radvanská 289.10.20152900
Radvanská 2813.10.20152414,1
Radvanská 2821.10.20152514
Sásovská cesta 2128.10.20153512,8
Sásovská cesta 213.11.20154424,5
Tulská 2512.11.20153313
Nemce24.11.20152727,7
Tulská 2518.11.20151800
Tulská 251.12.20154124,8
Jakubská cesta10.12.20152800
P. Jilemnického17.12.20154712,1
Spolu:979373,7

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization