zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Zoznam škôlok zapojených do projektu v roku 2016

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2016


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPozitívny výsledok
počet%
Selce 11412.01.20164224,7
Jilemnického 819.01.20165012
Rudlová, Odbojárov 916.02.20162613,8
Na Starej tehelni 722.02.20163300
Tajovského 52.3.20162100
Tajovského 53.3.20162200
Na Lúčkach 28.3.20162500
Na Lúčkach 210.03.20162100
Na Starej tehelni 717.03.20163126,4
Na Lúčkach 222.03.20164037,5
Prof. Sáru7.4.20164112,4
algotarjánska 514.04.20164812
Prof. Sáru 321.04.20162600
Malachov26.04.20163512,8
algotarjánska 503.05.20164500
algotarjánska 505.05.20164137,3
Karpatská 312.05.20163600
Karpatská 319.05.20163438,8
Lazovná 3224.05.20162314,3
Lazovná 32 02.06.20163900
Tatranská 6307.06.20164324,6
Tatranská 6314.06.201633412,1
Magurská 1421.06.20164012,5
Magurská 1408.09.20162400
Cesta k nemocnici20.09.20163812,6
Sásovská cesta30.09.20164025
Cesta k nemocnici6.10.20162528
Sásovská cesta13.10.20165400
Andrašovana17.10.20161800
Kremnička4.11.20161000
Strázovská10.11.20164149,7
MŠ pri FNsP22.11.201626311,5
Jakubská cesta13.12.20162700
Spolu:1.098383.46

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization