zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Zoznam škôlok zapojených do projektu v roku 2017

Skríningové vyšetrenia detí v MŠ v Banskej Bystrici za rok 2017


Dátum skríninguPočet vyšetrených detíPozitívny výsledok
počet%
Strážovská 307.02.20174524,4
Tulská 2509.02.20174449
Tatranská 6314.02.20174824,1
Družby 302.03.20173213,1
Selce 11409.03.20174412,2
Macko Macík21.03.20174700
Tulská 2529.03.20174548,8
9. mája 2604.04.201731619,3
Lazovná 326.4.20174436,8
Karpatská 312.04.20172900
9. mája20.04.20173700
Rudlová, Odbojárov 94.5.20172913,4
Radvanská09.04.20173612,7
Prof. Sáru 331.05.20173213,1
Prof. Sáru 36.6.20173712,7
Jilemnického 815.06.20173500
Jilemnického 820.06.20173712,7
Sásovská cesta12.09.20173725,4
Sásovská cesta19.09.20175159,8
Cesta k nemocnici10.10.20173100
FNsP DR17.10.20173100
Cesta k nemocnici24.10.201726311,5
Tulská 2509.11.20173500
Horná 2214.11.20175135,8
Tulská 2521.11.20175311,8
Nemce28.11.20172500
Na starej tehelni12.12.20173300
Spolu:1 117 423,7

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization