Občianske združenie Zdravé očko

Včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

O projekte Zdravé očko

Zdravé očko je projekt včasného záchytu zrakových porúch u detí predškolského veku s cieľom prevencie vzniku tupozrakosti a škúlenia pre nepoznanú zrakovú poruchu. Ide o  bezplatný, charitatívny projekt, ktorý sa realizuje pre naše deti vďaka počiatočnej iniciatíve, obetavosti a nadšeniu tímu lekárov a sestier Očnej kliniky Oftal, finančnej podpore partnerov projektu a vďaka spolupráci ostatných očných lekárov a pedagógov v materských školách s ktorými spolupracujeme.

Na našich stránkach Vám prinášame základné informácie o projekte, o refrakčných poruchách, tupozrakosti, škúlení, o ich prevencii a možnostiach liečby.
Sme veľmi radi, že sa nám darí získavať pre tento projekt stále širšiu podporu, ktorá dovoľuje jeho rozširovanie a dúfame, že sa nám podarí presvedčiť zdravotné poisťovne na Slovensku a MZSR o jeho dôležitosti a užitočnosti a bude zaradený medzi preventívne projekty, čo zaistí jeho rozšírenie na územie celej SR a trvalé udržanie v činnosti.

 

MUDr. Marta Ondrejková, PhD.,
hlavná odborníčka pre oftalmológiu a detskú oftalmológiu MZSR
18.5.2011

Zdravé očko v Afrike

V roku 2022 sme rozbehli projekt skríningu aj pre deti v Afrike.

Darcovia

Darcovia, ktorí finančne prispeli a podporili aktivity OZ Zdravé očko

ĎAKUJEME

Včasný záchyt porúch zraku u detí

Zrakové funkcie sa u detí budujú od narodenia do 6 až 8 rokov veku.
Stav zrakových funkcií významne vplýva na intelektuálny vývoj dieťaťa. Včasný záchyt, správna korekcia a liečba zrakovej poruchy je dôležitým predpokladom zdravého intelektuálneho vývoja dieťaťa a jeho plnohodnotného uplatnenia v dospelosti.

Tupozrakosť sa vyskytuje až v 2% populácie. Často sa zistí u detí až v školskom veku, kedy zostáva trvalá a môže byť príčinou spomaleného intelektuálneho vývoja.

Prevencia a liečba tupozrakosti je najúčinnejšia do veku 7 rokov, preto je dôležitý včasný záchyt refrakčnej poruchy alebo škúlenia v predškolskom veku, správna korekcia a liečba, ktorej dôležitou súčasťou je spolupráca rodičov a vychovávateľov detí.

Nové možnosti skríningu refrakčných porúch v detskom veku

Po realizácii pilotného projektu záchytu refrakčných porúch v detskom veku v školskom roku 2009/2010 bol ŠN Oftal zakúpený prístroj Plusoptix , čo umožnilo rozšíriť skríning v šk. roku 2010/2011 nielen na území mesta Banská Bystrica, ale aj v okresoch Banská Bystrica a Brezno. O výsledkoch sme informovali na bilaterálnom pedooftalmologickom kongrese v Bratislave a v článku, ktorý bol publikovaný v abstraktách kongresu.

K projektu Zdravé očko sa pripojila aj Detská očná ambulancia MUDr. Ábelovskej vo Zvolene, ktorej zakúpil prístroj Plusoptix Lions klub vo Zvolene a od mája 2011 vykonáva skríning v okrese Zvolen.

Prečítajte si článok Nové možnosti skríningu refrakčných porúch v detskom veku.

Projekt podporili

Podporte projekt Zdravé očko

Podporiť naše aktivity môžu všetci naši priaznivci, klienti a organizácie či už formou peňažného alebo vecného daru alebo osobnou aktivitou pri napĺňaní predmetu činnosti združenia. Naše združenie môže byť príjemcom 2% príspevku z daní súkromných aj právnických osôb.

Bankové spojenie občianskeho združenia Zdravé očko : 
Tatra banka a.s., číslo účtu: 2628099703/1100

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2% Z DANÍ:
Občianske združenie Zdravé očko
Spojová 25, 974 04  Banská Bystrica
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 45018421